0

تنظیمات قالب

مجموعه تست بیوشیمی باپاسخنامه ونکات کلیدی قسمت دوم

7,000 تومان 1,000- تومان
6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 0.00 (0 رای)
کد محصول
jh1894
بازدید
345
سال تولید
3262
مجموعه
حجم فایل
16.8 مگابایت
اضافه به سبد خرید
مجموعه تست بیوشیمی باپاسخنامه ونکات کلیدی قسمت دوم

توضیحات

فصل 6-پروتیین ها

سوالات کنکور ماملیی  ویژه پروتیین ها

پاسخنامه کنکور ماملیی ویژه پروتیین ها

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی ویژه پروتیین ها

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلیویژه پروتیین ها

فصل 7- آنزیمها

سوالات کنکور ماملیی ویژه آنزیمها

پاسخنامه کنکور ماملیی ویژه آنزیمها

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی ویژه آنزیمها

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی ویژه آنزیمها

فصل8- اسید های نوکلوئئک رونویسی وترجمه

سوالات کنکور ماملیی ویژه اسید های نوکلوئئک رونویسی وترجمه

پاسخنامه کنکور ماملیی اسید های نوکلوئئک رونویسی وترجمه

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی اسید های نوکلوئئک رونویسی وترجمه

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی اسید های نوکلوئئک رونویسی وترجمه

فصل9- متابولیسم ترکیبات نیتروزن دار

سوالات کنکور ماملیی ویژه متابولیسم ترکیبات نیتروزن دار

پاسخنامه کنکور ماملیی ویژه متابولیسم ترکیبات نیتروزن دار

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی  ویژه متابولیسم ترکیبات نیتروزن دار

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی  ویژه متابولیسم ترکیبات نیتروزن دار

فصل 10- ویتامین ها

سوالات کنکور ماملیی ویژه ویتامین ها

پاسخنامه کنکور ماملیی ویژه ویتامین ها

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی  ویژه آمینو ویتامین ها

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی ویتامین ها

فصل11- هورمون ها

سوالات کنکور ماملیی ویژه هورمون ها

پاسخنامه کنکور ماملیی ویژه هورمون ها

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی ویژه هورمون ها

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی ویژه هورمون ها

فصل 12-آب والکترولیت ومسائل بیوشیمی

سوالات کنکور ماملیی ویژه هورمون ها ویژه  آب والکترولیت ومسائل بیوشیمی 

پاسخنامه کنکور ماملیی ویژه هورمون ها ویژه  آب والکترولیت ومسائل بیوشیمی

محصولات مرتبط

 

 

 

مشتریان ما