0

تنظیمات قالب

3-مجموعه مهندسي مكانيك 1267 -

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه

 

به تومان

رياضي مهندسي

چهارشنبه

60

480000

پنج شنبه

 

جمعه

 

معادلات دیفرانسیل

چهارشنبه

30

240000

پنج شنبه

 

جمعه

 

ریاضی عمومی 1 و 2

چهارشنبه

70

490000

یکشنبه

 

زبان عمومی- تخصصی

پنجشنبه

35 (پایه)

280000

35 (پیشرفته)

280000

مقاومت مصالح

پنجشنبه

40

320000

استاتیک

پنجشنبه

32

256000

طراحی اجزا

پنجشنبه

48

380000

مکانیک سیالات

جمعه

60

480000

ترمودینامیک

جمعه

50

400000

انتقال حرارت

جمعه

50

400000

ارتعاشات

چهارشنبه

30

320000

دینامیک و کنترل

جمعه

60

480000

دینامیک ماشین

پنحشنبه

30

320000

 

contacts امینی
library_books بلاگ
schedule
visibility 17286

 -5مهندسي كامپيوتر 1277 -

 

عنوان درس

روز

ساعت

شهریه آزاد

(تومان)

مدار منطقی و معماری کامپیوتر

پنج‌شنبه

80

640000

 

ساختمان داده و طراحی الگوریتم

پنج‌شنبه

90

720000

 

جمعه

 

ساختمان داده

چهارشنبه

50

400000

 

طراحی الگوریتم

حمعه

40

320000

 

ریاضیات گسسته

چهار شنبه

52

416000

 

آمار و احتمال مهندسی

چهارشنبه

40

320000

 

 

 

کامپایلر

جمعه

42

336000

 

سیگنال ها و سیستم ها

پنج‌شنبه

70

560000

 

جمعه

 

نظریه زبان ها و ماشین ها

جمعه

48

384000

 

هوش مصنوعی

 

48

384000

 

پنحشنبه

 

پایگاه داده ها

حمعه

40

320000

 

سیستم عامل

چهارشنبه

50

400000

 

ریاضی عمومی 2 و 1

چهارشنبه

70

490000

 

 

 

معادلات دیفرانسیل

 

30

240000

 

چهارشنبه

 

زبان عمومی- تخصصی

پنحشنبه

35 (پایه)

280000

 

35 (پیشرفته)

280000

 

مدارهای الکتریکی

جمعه

52

416000

 

       

 

contacts امینی
library_books بلاگ
schedule
visibility 38144

4مجموعه مهندسي شيمي 1257

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه آزاد

 

(تومان)

انتقال جرم و عملیات واحد 1و2

پنج‌شنبه

80

640000

ریاضیات و کاربردها

چهارشنبه

60

420000

انتقال حرارت 1و2

جمعه

50

400000

ترمودینامیک 1و2

جمعه

50

400000

سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

پنج‌شنبه

40

320000

مکانیک سیالات

جمعه

50

400000

زبان عمومی- تخصصی

پنجشنبه

35 (پایه)

280000

35 (پیشرفته)

2800000

 

contacts امینی
library_books بلاگ
schedule
visibility 11590

2-مجموعه مهندسي عمران 1264

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه آزاد

 

(تومان)

 

مقاومت مصالح

و تحلیل سازه + استاتیک

پنج شنبه

جمعه

120

840000

معادلات

 

30

240000

چهارشنبه

ریاضی عمومی 1 و 2

چهارشنبه

70

490000

 

خاک و پی سازی

پنج شنبه

80

640000

سیالات و هیدرولیک

جمعه

80

640000

فولاد و بتن

چهارشنبه

90

540000

فولاد

چهارشنبه

50

300000

بتن

چهارشنبه

40

300000

راهسازی و روسازی

پنحشنبه

30

180000

زبان عمومی وتخصصی

پنجشنبه

35(عمومی )

35(نخصصی)

280000

280000

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contacts امینی
library_books بلاگ
schedule
visibility 9569

 

 

 

مشریان ما