4مجموعه مهندسي شيمي 1257

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه آزاد

 

(تومان)

انتقال جرم و عملیات واحد 1و2

پنج‌شنبه

80

640000

ریاضیات و کاربردها

چهارشنبه

60

420000

انتقال حرارت 1و2

جمعه

50

400000

ترمودینامیک 1و2

جمعه

50

400000

سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

پنج‌شنبه

40

320000

مکانیک سیالات

جمعه

50

400000

زبان عمومی- تخصصی

پنجشنبه

35 (پایه)

280000

35 (پیشرفته)

2800000