0

تنظیمات قالب

مجموعه تست بیوشیمی باپاسخنامه ونکات کلیدی قسمت دوم

7,000 تومان 1,000- تومان
6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 0.00 (0 رای)
کد محصول
jh6594
بازدید
461
سال تولید
1398
حجم فایل
16.6 مگابایت
اضافه به سبد خرید
مجموعه تست بیوشیمی باپاسخنامه ونکات کلیدی قسمت دوم

توضیحات

فصل 6-پروتیین ها

سوالات کنکور  ویژه پروتیین ها

پاسخنامه کنکور  ویژه پروتیین ها

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی ویژه پروتیین ها

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلیویژه پروتیین ها

فصل 7- آنزیمها

سوالات کنکور  ویژه آنزیمها

پاسخنامه کنکور  ویژه آنزیمها

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی ویژه آنزیمها

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی ویژه آنزیمها

فصل8- اسید های نوکلوئئک رونویسی وترجمه

سوالات کنکور  ویژه اسید های نوکلوئئک رونویسی وترجمه

پاسخنامه کنکور اسید های نوکلوئئک رونویسی وترجمه

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی اسید های نوکلوئئک رونویسی وترجمه

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی اسید های نوکلوئئک رونویسی وترجمه

فصل9- متابولیسم ترکیبات نیتروزن دار

سوالات کنکور ویژه متابولیسم ترکیبات نیتروزن دار

پاسخنامه کنکور ویژه متابولیسم ترکیبات نیتروزن دار

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی  ویژه متابولیسم ترکیبات نیتروزن دار

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی  ویژه متابولیسم ترکیبات نیتروزن دار

فصل 10- ویتامین ها

سوالات کنکور ویژه ویتامین ها

پاسخنامه کنکور  ویژه ویتامین ها

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی  ویژه آمینو ویتامین ها

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی ویتامین ها

فصل11- هورمون ها

سوالات کنکور  ویژه هورمون ها

پاسخنامه کنکور  ویژه هورمون ها

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی ویژه هورمون ها

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی ویژه هورمون ها

فصل 12-آب والکترولیت ومسائل بیوشیمی

سوالات کنکور  ویژه هورمون ها ویژه  آب والکترولیت ومسائل بیوشیمی 

پاسخنامه کنکور  ویژه هورمون ها ویژه  آب والکترولیت ومسائل بیوشیمی

محصولات مرتبط

 

 

 

مشتریان ما