2-مجموعه مهندسي عمران 1264

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه آزاد

 

(تومان)

 

مقاومت مصالح

و تحلیل سازه + استاتیک

پنج شنبه

جمعه

120

840000

معادلات

 

30

240000

چهارشنبه

ریاضی عمومی 1 و 2

چهارشنبه

70

490000

 

خاک و پی سازی

پنج شنبه

80

640000

سیالات و هیدرولیک

جمعه

80

640000

فولاد و بتن

چهارشنبه

90

540000

فولاد

چهارشنبه

50

300000

بتن

چهارشنبه

40

300000

راهسازی و روسازی

پنحشنبه

30

180000

زبان عمومی وتخصصی

پنجشنبه

35(عمومی )

35(نخصصی)

280000

280000