تنظیمات قالب

 

کروه فنی مهندسی

3001-مهندسی برق -افزارها -میکرو ونانوالکترونیک

نام درس

كد درس

تعدادواحد

نام منابع درسي (فارسي يا انگليس)

نام مولف/ مترجم

نام ناشر /

شابک

ملاحظات

شهریه

آزاد

به تومان

تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نيم

رسانا

 

1319202

 

3

Silicon VLSI Technologh

  1. Fundamentals، Practice and Modeling

James D.Plummer،

Michael D.Deal، Peter

B.Griffin

Prentice Hall

 

فصل 2و3به جز صفحه 111 تا صفحه 148

فصل 4 (به جز صفحه 180 تا صفحه 196

فصل5(به جز صفحه 241 تا صفحه 281

فصل6 (به جز صفحه 298 تا صفحه 312

فصل 7(به جز صفحه 365 تا صفحه 403

فصل8(به جز صفحه 469 تا صفحه 500

فصل9(به جز صفحه 572 تا صفحه 603

فصل 10(به جز صفحه 650 تا صفحه 676  مطالعه شود.

 

 

480000

افزاره هاي نيم رسانا

1319201

 

3

Semiconductor Devices: Physics and Technology

S. M. Sze،

S. M. Lee

ISBN: 978-0470-

537947-/John Wiley

and Sons، /2012

فصول 3 تا پايان 10 مطالعه شود.

480000

(CMOS) مدارهاي مجتمع خطي

1319203

3

Design of Analog CMOS Integrated

Circuits

Behzad Razavi

Mc-Graw Hill، 2001\

ISBN:

0-7-238032-2

فصول 1 تا پايان 10 مطالعه شود

480000

 

 

 

مهندسي برق مدارهاي مجتمع الكترونيك -3002

 

 

 

نام درس

كد درس

تعدادواحد

نام منابع درسي (فارسي يا انگليس)

نام مولف/ مترجم

نام ناشر /

شابک

ملاحظات

شهریه آزاد

به تومان

تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نيم

رسانا

 

1319202

 

3

Silicon VLSI Technologh

Fundamentals، Practice and Modeling

James D.Plummer،

Michael D.Deal، Peter

B.Griffin

Prentice Hall

 

فصل 2و3به جز صفحه 111 تا صفحه 148

فصل 4 (به جز صفحه 180 تا صفحه 196

فصل5(به جز صفحه 241 تا صفحه 281

فصل6 (به جز صفحه 298 تا صفحه 312

فصل 7(به جز صفحه 365 تا صفحه 403

فصل8(به جز صفحه 469 تا صفحه 500

فصل9(به جز صفحه 572 تا صفحه 603

فصل 10(به جز صفحه 650 تا صفحه 676  مطالعه شود.

 

 

480000  

(VLSI) مدارهاي مجتمع خيلي فشرده

1319183

3

مدارهاي مجتمع ديجيتال

جان ام رابي - چاندرا كازان

بوريوژنيكلويچ/ داريوش شيري -

ولي الله نجفي

نص/ويراست دوم 1393

9789644101304

فصول 1 تا پايان 7 (به جز بخش هاي مربوط به

مطالعه شود. (spice

                480000

(CMOS) مدارهاي مجتمع خطي

1319203

3

Design of Analog CMOS Integrated

Circuits

Behzad Razavi

Mc-Graw Hill، 2001\

ISBN:

0-7-238032-2

فصول 1 تا پايان 10 مطالعه شود

                480000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
library_books چارفایل2
schedule
visibility 690637
library_books چارفایل2
schedule
visibility 690637
مهندسی برق

 

برگزاری کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد

در صورت تمایل شرکت در کلاسها در قسمت بالای صفحه وارد وفرم پیش ثبت نام اولیه را تکمیل و دروس مورد تقاضا خودرا از جدول هر رشته انتخاب نمایید ومبلغ ثبت نام را به شماره کارت بانکی 6104337994153391 بانک ملت به نام دکتر سید جواد جوادی مقدم  واریز نمایید ورسید پرداخت بانک رابا شماره 09123726109 تلگرام  یا به ایمیل این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نمایید 

یا بصورت حضوری باهماهنگی قبلی و تماس با تلفن های ذیل به آدرس اوشان خیابان یاران 3 دانشگاه پیام نور تهران شمال دفتر آقای دکترجوادی مراجعه ودروس انتخابی را ثبت نام نمایید

تلفن تماس 22861806-09123726109

 

1-مجموعه مهندسي برق1251

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه آزاد

(تومان)

 

رياضي مهندسي

چهارشنبه

60

480000

 

پنج‌شنبه

 

 

جمعه

 

 

معادلات

چهارشنبه

30

240000

 

پنج‌شنبه

 

 

جمعه

 

 

آمار و احتمال مهندسی

چهارشنبه

30

240000

 

 

 

 

زبان عمومی- تخصصی

پنجشنبه

35(عمومی )

280000

 

35 (تخصصی)

280000

 

مدار الكتريكي (1 و 2)

پنج‌شنبه

70

560000

 

جمعه

 

 

الكترونيك 2و1

پنج‌شنبه

60

480000

 

جمعه

 

 

کنترل خطی

جمعه

60

48000

 

تجزيه و تحليل سيستم

پنج‌شنبه

70

560000

 

جمعه

70

 

تحلیل سیستم های انرژی

ماشین های الکتریکی 1و2

جمعه

80

640000

 

الکترومغناطیس

چهارشنبه

60

480000

 

سیستم های دیجیتال

پنجشنبه

30

240000

 

 

 

 

2-مجموعه مهندسي عمران 1264

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه آزاد

 

(تومان)

 

مقاومت مصالح

و تحلیل سازه + استاتیک

پنج شنبه

جمعه

120

840000

معادلات

 

30

240000

چهارشنبه

ریاضی عمومی 1 و 2

چهارشنبه

70

490000

 

خاک و پی سازی

پنج شنبه

80

640000

سیالات و هیدرولیک

جمعه

80

640000

فولاد و بتن

چهارشنبه

90

540000

فولاد

چهارشنبه

50

300000

بتن

چهارشنبه

40

300000

راهسازی و روسازی

پنحشنبه

30

180000

زبان عمومی وتخصصی

پنجشنبه

35(عمومی )

35(نخصصی)

280000

280000

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-مجموعه مهندسي مكانيك 1267 -

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه

 

به تومان

رياضي مهندسي

چهارشنبه

60

480000

پنج شنبه

 

جمعه

 

معادلات دیفرانسیل

چهارشنبه

30

240000

پنج شنبه

 

جمعه

 

ریاضی عمومی 1 و 2

چهارشنبه

70

490000

یکشنبه

 

زبان عمومی- تخصصی

پنجشنبه

35 (پایه)

280000

35 (پیشرفته)

280000

مقاومت مصالح

پنجشنبه

40

320000

استاتیک

پنجشنبه

32

256000

طراحی اجزا

پنجشنبه

48

380000

مکانیک سیالات

جمعه

60

480000

ترمودینامیک

جمعه

50

400000

انتقال حرارت

جمعه

50

400000

ارتعاشات

چهارشنبه

30

320000

دینامیک و کنترل

جمعه

60

480000

دینامیک ماشین

پنحشنبه

30

320000

 

 

-4مجموعه مهندسي شيمي 1257

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه آزاد

 

(تومان)

انتقال جرم و عملیات واحد 1و2

پنج‌شنبه

80

640000

ریاضیات و کاربردها

چهارشنبه

60

420000

انتقال حرارت 1و2

جمعه

50

400000

ترمودینامیک 1و2

جمعه

50

400000

سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

پنج‌شنبه

40

320000

مکانیک سیالات

جمعه

50

400000

زبان عمومی- تخصصی

پنجشنبه

35 (پایه)

280000

35 (پیشرفته)

2800000

 

 -5مهندسي كامپيوتر 1277 -

 

عنوان درس

روز

ساعت

شهریه آزاد

(تومان)

مدار منطقی و معماری کامپیوتر

پنج‌شنبه

80

640000

 

ساختمان داده و طراحی الگوریتم

پنج‌شنبه

90

720000

 

جمعه

 

ساختمان داده

چهارشنبه

50

400000

 

طراحی الگوریتم

حمعه

40

320000

 

ریاضیات گسسته

چهار شنبه

52

416000

 

آمار و احتمال مهندسی

چهارشنبه

40

320000

 

 

 

کامپایلر

جمعه

42

336000

 

سیگنال ها و سیستم ها

پنج‌شنبه

70

560000

 

جمعه

 

نظریه زبان ها و ماشین ها

جمعه

48

384000

 

هوش مصنوعی

 

48

384000

 

پنحشنبه

 

پایگاه داده ها

حمعه

40

320000

 

سیستم عامل

چهارشنبه

50

400000

 

ریاضی عمومی 2 و 1

چهارشنبه

70

490000

 

 

 

معادلات دیفرانسیل

 

30

240000

 

چهارشنبه

 

زبان عمومی- تخصصی

پنحشنبه

35 (پایه)

280000

 

35 (پیشرفته)

280000

 

مدارهای الکتریکی

جمعه

52

416000

 

           

 

 

 

 
contacts مدیریت کل سایت
library_books چارفایل2
schedule
visibility 171040
contacts مدیریت کل سایت
library_books چارفایل2
schedule
visibility 171040

.

 

 library_books چارفایل2
schedule
visibility 1600

 

 

 

1مجموعه مهندسي برق 1251

عناوين دروس امتحاني: 1 -زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)، 2 -رياضيات (معـادلات ديفرانسـيل، رياضـيات مهندسـي، آمـار و احتمـال)، 3 -مـدارهاي الكتريكـي (1و 2 ،(4 -الكترونيـك (1و2 (و سيسـتمهـاي ديجيتال1 ،5 -ماشينهاي الكتريكي (1و2 (و تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكي 1 ،6 -سيستمهاي كنترل خطي، 7 -سيگنالها و سيستمها، 8 -الكترومغناطيس.

 

-2مجموعه مهندسي شيمي 1257

عناوين دروس امتحاني: 1 -زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)، 2 -انتقال حرارت (1و2 ،(3 –ترموديناميك، 4 -مكانيك سيالات، 5 -كنترل فرآيند، 6 -انتقـال جـرم و عمليـات واحـد (1و2 (7 -طـرح راكتورهـاي

 

-3مجموعه مهندسي عمران 1264

عناوين دروس امتحاني: 1 -زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)، 2 -ريـاضيات، 3 -مكانيك جامدات (مقاومت مصالح 1 ،تحليـل سـازه هـا 1 (4 -مكانيـك خـاك و پـي سـازي، 5 -مكانيـك سـيالات و هيـدروليك، 6 -طراحي (سازههاي فولادي1و2 ،سازههاي بتني 1و2 ،راهسازي و روسازي راه(

 

-4مجموعه مهندسي مكانيك 1267 -

عناوين دروس امتحاني: 1 -زبان عمومي و تخصصـي (انگليسـي)، 2 -رياضـيات (رياضـي عمـومي 1و2 ،معـادلات ديفرانسـيل، رياضـي مهندسـي)، 3 -حـرارت و سـيالات (ترموديناميـك، مكانيـك سـيالات، انتقـال حـرارت( 4 -جامدات (استاتيك، مقاومت مصالح، طراحي اجزاء)، 5 -ديناميك و ارتعاشات (ديناميك، ارتعاشات، ديناميك ماشين، كنترل)، 6 -ساخت و توليد (ماشينابزار، قالب پرس، علم مواد، توليد مخصوص، هيدروليك و نيوماتيك

 

 -5مهندسي كامپيوتر 1277 -

عناوين دروس امتحاني: 1 -زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)، 2 -رياضيات (رياضي عمومي (1و2 ،(معادلات ديفرانسيل، آمار و احتمال مهندسي، رياضيات گسسته)، 3 -دروس تخصصـي مشـترك (سـاختان دادههـا و طراحـي الگوريتمها، نظريه زبانها و ماشينها، مدارهاي منطقي، معماري كامپيوتر، سيستم عامل و شبكههاي كامپيوتري)، 4 -دروس تخصصي معماري سيستمهاي كامپيوتري (مدارهاي الكتريكي، الكترونيك ديجيتـال و VLSI ،سـيگنالهـا و سيستمها)، 5 -دروس تخصصي هوش مصنوعي و رباتيكز (مدارهاي الكتريكي، هوش مصنوعي، سيگنالها و سيستمها)، 6 -دروس تخصصي نرمافزار، شبكههاي كامپيوتري، رايانش امن (كامپايلر، پايگاه ّ دادهها، هوش مصنوعي(

--6مهندسي صنايع 1259

عناوين دروس امتحاني: 1 -زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)، 2 -تحقيق در عمليات (1و2 (3 -تئـوري احتمـال و آمـار مهندسـي، 4 -دروس تخصصـي (طـرحريـزي واحـدهاي صـنعتي، كنتـرل كيفيـت آمـاري، برنامهريزي و كنترل پروژه، برنامهريزي و كنترل توليد و موجوديها، اقتصاد مهندسي)، 5 -رياضي عمومي (1و2 (6 -اقتصاد عمومي (1و2 ( -اصول مديريت و تئوري سازمان.

-7علوم و مهندسي محيطزيست 1713

عناوين دروس امتحاني: 1 -زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)، 2 -آلودگيهاي محيط زيست، 3 -اكولوژي حيات وحش، 4 -شناخت و حمايت محيط زيست، 5 -ارزيابي محيط زيست، 6 -بيولوژي و شناخت حيوانات شكاري.

library_books چارفایل2
schedule
visibility 2590

 

 

 

مشتریان ما