0

تنظیمات قالب

شهرسازی (عوامل اقتصادی ،مدیریت شهری ،حقوق وقوانین شهری

4,000 تومان 500- تومان
3,500 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 0.00 (0 رای)
کد محصول
241258
بازدید
4127
سال تولید
1396
مجموعه
حجم فایل
0.8 مگابایت
اضافه به سبد خرید
شهرسازی (عوامل اقتصادی ،مدیریت شهری ،حقوق وقوانین شهری

توضیحات

فصل پنجم

تاثير عوامل اجتماعي و اقتصادي و طبيعي در طرحهاي شهر سازي،عوامل اقتصادي و طرح هاي شهر سازي ،عوامل طبيعي و طرح هاي شهر سازي ،عوامل اقليمي

حفظ محيط زيست ،آلودگي هوا ،آلودگي آب و محيط ،آلودگي صدا

7تست مربوطه با پاسخ

فصل ششم : مديريت شهري

 • بخش دولتي ،شهرداريها،

  وظايف مديريت شهري در ايران،

  منابع درآمد شهرداري،

  مديريت شهري در دوران جمهوري اسلامي

 • ده بانان و ده داران و ده ياران
 • 10تس وپاسخ مربوطه
 • فصل هفتم : حقوق و قوانين شهر سازي،

 • تفكيك و آماده سازي اراضي
 • منطقه بندي شهرها ،نوسازي و بهسازي شهر ها ،قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 ،

  قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 .قانون راجع به تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصور 1362

 

سند قانوني شرح خدمات تيپ 12 ( قرارداد تهيه طرح هاي توسعه و عمران تفصيلي و حوزه نفوذ شهرها )،– قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 هيات وزيران مصوب 22/7/1363 مجلس شوراي اسلامي .

وضعيت حقوقي اراضي موات و باير ،

تعريف زمين باير،

تعريف زمين داير،

تعريف زمين موقوفه

محصولات مرتبط

 

 

 

مشتریان ما