0

تنظیمات قالب

تغذیه (نکات کلیدی)

6,000 تومان 1,000- تومان
5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 0.00 (0 رای)
کد محصول
915400
بازدید
7253
سال تولید
1395
مجموعه
حجم فایل
2.3 مگابایت
اضافه به سبد خرید
تغذیه (نکات کلیدی)

توضیحات

فصل اول،سيستم گوارشی ،هضم در دهان ،هضم در معده ،هضم در روده کوچک،

مکانيزم های جذبی

روده کوچک ،

هضم و جذب مواد مغزی

کربوهيدراتها ،فاکتورهای مؤثر بر هضم ،فاکتورهای مؤثر بر سرعت متابوليک ،اندازه گيری انرژی غذا،پروتئين ها و اسيدهای آمينه ،فرآيند پروتئين و هضم پذيری پروتئين ،مکمل سازی اسيد آمينه منفرد ،مونوساکاريدها،کربوهيدرات ها (Carbohydrates) ،مونوساکاريده

خصوصيات ويژه دی ساکاريدها و اليگوساکاريدها :

سوکروز ( قند سفره ، قند نيشکر، قند چغندر ، قند انگور ) کربوهيدراتهای حيوانی

هوموپليمرهای کربوهيدراتی غير قابل هضم

خصوصيات ويژه فيبرها

اثر کربوهيدرات و فيبر بر روی فيزيولوژی انسان

 

اثر بر روی حجم مدفوع ، حرکت کولون و سرطان :

حجم مدفوع و حرکت کولون

اثر بر روی توليد اسيدهای چرب کوتاه زنجيره (SCFA) Short Chain Fatty Acids 

انواع روشهای تقسيم بندی اسيدهای چرب

ليپيدهای مرکب ( فسفوليپيدها)

اسيدهای چرب ترانس (ويسکوزيته غشا)

 

اسفنگوليپيدها ، الکل ها ، موم ها ، ايزوپرنوييدها ، استروييدها

جانشين های چربی

مصرف مواد مغذی درشت و ذخيره در وضعيت سيری :

کربوهيدراتها

 

کلسترول از رژيم غذايی و کبد به همه سلول ها – ليپوپروتئين با دانسيته کم (LDL)

متابوليزم ليپيد

متابوليزم اسيدهای چرب و تری گلسيريدها

کتون باديها

سنتز تری گلسيريدها

 

کاتابوليزم مواد مغذی درشت از ذخاير بدن در وضعيت روزه داری

گرسنگی تطابق يافته _ ماراسموس

گرسنگی تطابق نيافته – صدمه و عفونت

گرسنگی تطابق نيافته – کوواشيورکور

تغذيه برای کنترل وزن

تئوری نقطه تنظيم (set point theory) ،

نوروترانسميترهای مغزی

هورمونهای تيروييد

فاکتورهای مؤثر بر افزايش وزن

رژيم های غذايی فرمولی و برنامه های جايگزينی وعده های غذايی

تمرينات و رژيم های غذائی همگانی

بعضی از داروهای کاته کولاميزژيک موجود ( با نام تجاری) عبارتند از

کنترل وزن در بچه ها

محصولات مرتبط

 

 

 

مشتریان ما