0

تنظیمات قالب

نکات کلیدی فیرزیو لوژی همرا با تست جواب تشریحی 101صفحه

10,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 4.17 (3 رای)
کد محصول
653298
بازدید
52653
سال تولید
1403
حجم فایل
1 مگابایت
اضافه به سبد خرید
نکات کلیدی فیرزیو لوژی همرا با تست جواب تشریحی 101صفحه

توضیحات

فصل اول

 

سلول عصبی و پتانسيل غشا،سيناپس ها،

فيزيولوژی عضله،

پرسشهای چهار گزينه ای   ويژه سلول ، عصب و عضله(27تست با پاسخ تشریحی )

پرسشهای چهار گزينه ای تکميلی   ويژه دستگاه عصبی(20تست با پاسخ تشریحی )  

فصل دوم

فيزيولوژی مغز 

عقده های قاعده ای در مغز،

تالاموس و هيپوتالاموس،

دستگاه ليمبيک ،

مخچه،

پل مغزی و بصل النخاع ،

حافظه و خواب،نخاع،

اعصاب مغزی و مسيرهای حسی و حرکتی

دستگاه عصبی خودکار

پرسشهای چهار گزينه ای  ويژه دستگاه عصبی     (32تست با پاسخ تشریحی )              

 

فيزيولوژی حواس    فصل سوم

تقسيم بندی حواس و گيرنده های حسی،

حس چشايی،

حس بويايی

حس شنوايی

دستگاه تعادلی گوش

حس بينايی

پرسشهای چهار گزينه ای    ويژه فيزيولوژی حواس(25تست با پاسخ تشریحی )

                                                                                             

،               

محصولات مرتبط

 

 

 

مشریان ما