تنظیمات قالب

فیزیولوژی (نکات کلیدی همرا با تست وپاسخ تشریحی)

6,000 تومان 500- تومان
5,500 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 0.00 (0 رای)
کد محصول
jh6985
بازدید
4692
سال تولید
1393
مجموعه
حجم فایل
1.15 مگابایت
اضافه به سبد خرید
فیزیولوژی (نکات کلیدی همرا با تست وپاسخ تشریحی)

توضیحات

رئوس مطالب :فيزيولوژی سلول و غشای سلولی،نکته اول: سلول واحد ساختمانی وعملی تمام موجودات ،نکته دوم: غشای سلولی يا غشای پلاسمايی،نکته سوم: ملکولهای فسفو ليپيد ،...........................

نکته دهم: انتشار (ديفوزيون) ساده عبارت است از

سلول عصبی و پتانسيل غشا،سيناپس ها،

فيزيولوژی عضله،

پرسشهای چهار گزينه ای   ويژه سلول ، عصب و عضله(27تست با پاسخ تشریحی )

پرسشهای چهار گزينه ای تکميلی   ويژه دستگاه عصبی(20تست با پاسخ تشریحی )

فيزيولوژی مغز   فصل دوم

عقده های قاعده ای در مغز،

تالاموس و هيپوتالاموس،

دستگاه ليمبيک ،

مخچه،

پل مغزی و بصل النخاع ،

حافظه و خواب،نخاع،

اعصاب مغزی و مسيرهای حسی و حرکتی

دستگاه عصبی خودکار

پرسشهای چهار گزينه ای  ويژه دستگاه عصبی     (32تست با پاسخ تشریحی )              

 

فيزيولوژی حواس    فصل سوم

تقسيم بندی حواس و گيرنده های حسی،

حس چشايی،

حس بويايی

حس شنوايی

دستگاه تعادلی گوش

حس بينايی

پرسشهای چهار گزينه ای    ويژه فيزيولوژی حواس(25تست با پاسخ تشریحی )

                                                                                             

،               

محصولات مرتبط

 

 

 

مشتریان ما