0

تنظیمات قالب

مجموعه تست بیوشیمی باپاسخنامه ونکات کلیدی قسمت اول

8,500 تومان 1,000- تومان
7,500 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 0.00 (0 رای)
کد محصول
jh662p
بازدید
18968
سال تولید
3258
مجموعه
حجم فایل
18 مگابایت
اضافه به سبد خرید
مجموعه تست بیوشیمی باپاسخنامه ونکات کلیدی قسمت اول

توضیحات

عنوان

فصل 1-ساختا ر وطبقه بندی قند ها

سوالات کنکور ماملیی ویژه ساختار وطبقه بندی قند ها

پاسخنامه کنکور ماملیی ویژه ساختار وطبقه بندی قند ها 

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی ویژه ساختار وطبقه بندی قند ها 

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی ویژه ساختار وطبقه بندی قند ها 

فصل 2- متابولیسم قند ها

سوالات کنکور ماملیی ویژه متابولیسم قند ها

پاسخنامه کنکور ماملییمتابولیسم قند ها

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی متابولیسم قند ها

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی متابولیسم قند ها

فصل 3- چربی ها

سوالات کنکور ماملیی ویژه چربی ها

پاسخنامه کنکور ماملیی چربی ها

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی چربی ها

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی چربی ها

فصل 4- متابولیسم چربی ها

سوالات کنکور ماملیی ویژه متابولیسم چربی ها

پاسخنامه کنکور ماملیی ویژه متابولیسم چربی ها

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی  ویژه متابولیسم چربی ها

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی  ویژه متابولیسم چربی ها

فصل 5- آمینو اسید ها

سوالات کنکور ماملیی ویژه آمینو اسید ها

پاسخنامه کنکور ماملیی ویژه آمینو اسید ها

پرسشنامه جهار گزینه ای تکمیلی  ویژه آمینو اسید ها

پاسخنامه پرسشهای جهار گزینه ای تکمیلی  آمینو اسید ها

 

محصولات مرتبط

 

 

 

مشریان ما